Fonder

Ekonomispråk

Varje sektor har sitt egna och högst unika språkbruk. För den som inte är insatt i ämnet kan flera termer tyckas svårbegripliga och ologiska. Med en enklare ordlista kan man dock snabbt bilda sig en uppfattning om hur man skall tolka det språk som kan benämnas ekonomispråk. För den som vill ta en djupare del i nyheter och näringsliv finns åtskilliga vinster att göra om man först behärskar orden som används. Annuitetslån, belåningsgrad, effektiv ränta, GDPR och hypotek är alla exempel på terminologi som är vanlig inom ekonomiska domäner.

Lån och amortering

Flera av de begrepp man kan ställas inför handlar om lån. Detta är en av de vanliga ekonomiska relationerna som föreligger mellan banken och kunderna. Kort sagt utgör lån i vidare bemärkelse grunden i de flesta affärer gemene man har med sin bank. Ett lånelöfte innebär som exempel att banken redan gjort en kreditprövning och förbinder sig att godkänna lån för ett visst belopp. Vid husköp är det vanligt att spekulanter initialt begär lånelöfte från banken. På så vis kan man känna till hur mycket man kan få låna och därefter buda på fastigheter man är förtjust i. Lånelöftet är dock inte hugget i sten utan kan förändras beroende på vad för fastighet man är ute efter. Har man turen att få till en affär som understiger marknadsvärdet, kan man försöka kontakta banken igen för att ansöka om ökat utrymme.

Amortering

Om vi fortsätter med huslån som grunden för diskussionen kommer vi snabbt till frågan om amortering. Detta innebär den summa man betalar av på sitt lån månatligen. Det finns en rad krav för hur man skall amortera och beroende på hur mycket man lånat i relation till månadsinkomst, kan kraven om amortering komma att förändras något. I grund och botten kan man hävda att dessa krav är till för att stävja en bubbla som kan röra till det på bomarknaden.

För den som vill sätta sig in i dessa och andra begrepp som förekommer inom finansvärlden, finns via https://www.myloan.se/ordlista/ en bra ordlista att rådfråga. Den går igenom några av de termer man vanligen möter inom såväl bankärenden som i nyheter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *