Info

Öka din kompetens med en distansutbildning

Genom att gå en distansutbildning kan du inte bara nå dina personliga utbildningsmål. Du får även möjligheten att tillskansa dig nya kunskaper som kan gynna dig i din karriär. För att kunna slutföra en distansbaserad utbildning behöver du bekanta dig med digitala verktyg för lärande. Dessutom kommer du att kommunicera digitalt vilket idag är väldigt vanligt att man gör i många företag runt om i världen. Så genom att utbilda dig på distans kan du på flera sätt förbereda dig för det kommande arbetslivet.

Ett exempel på ämnen som du kan utbilda dig inom är förstås data och IT. Men du kan även välja att gå en distansutbildning inom ekonomi, försäljning, hälso- och värdegrundsarbete, kundvård och service, LEAN och förbättringsarbete samt mycket annat. Det finns i princip en distansbaserad utbildning för varje ämnesområde. Genom att gå en sådan kommer du samla på dig värdefull kompetens och kunskap.

Gå en distansutbildning för att bli mer självgående

Några av de fördelar som du kanske inte spontant förknippar med en distansutbildning är att du:

  • blir mer självgående och driven
  • utvecklar en förmåga att tänka kritiskt
  • breddar ditt perspektiv

Vad gäller att bli mer driven och självgående är detta egenskaper som du tvingas utveckla när du går en utbildning på distans. I en onlinebaserad läromiljö behöver du nämligen bli skicklig på tidshantering och att kunna motivera dig själv att utföra studieuppgifter. Till exempel behöver du sätta upp deadlines för dig själv och uppnå dessa under dagens lopp. Detta kommer du att ha mycket nytta av senare i din karriär när du ska hantera olika projekt.

Du kommer också att utveckla din förmåga till kritiskt tänkande. Detta kan även sker under mer ordnade former genom lektioner men även individuellt i din egen studiemiljö. En distansutbildning sker nämligen mer i din individuella takt och ställer höga krav på att du motiverar dig själv att lära. Därmed behöver du fatta fler beslut och ställs inför olika utmaningar som du behöver övervinna. Detta gör att du lär dig att tänka kritiskt vilket är värdefullt för dig som såväl student som i rollen som anställd.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *