Stödinsatser

Vad är Assistansförmedling?

Att bli beviljad personlig assistans är ett första steg men ganska omgående kommer det säkert att dyka upp frågor och funderingar. En stor fråga är ofta hur man hittar en bra personlig assistent som kan se till ens specifika intressen, behov och önskemål. Detta kan man få hjälp med om man kontaktar en assistansförmedling. I denna text kommer du att kunna läsa mer om vad assistansförmedling är och vad de kan hjälpa till med samt bra och viktiga saker att känna till.

Hur bidrar en assistansförmedling?

En assistansförmedling kan hjälpa till med många olika saker inom området personlig assistans. Speciellt om man är ny inom området, det kanske är första gången man beviljas personlig assistans, så finns det mycket olika saker att fundera på och ta ställning för.

En assistansförmedling kan till exempel hjälpa till med att ge råd och information om hur det fungerar, olika alternativ om hur man beställer eller anordnar assistansen eller få hjälp om man önskar byta assistansbolag. Det viktigaste uppdraget för en assistansförmedling är dock att hjälpa till att personen som är beviljad personlig assistans, finner en personlig assistent som denne trivs med. Personlig assistans kan anordnas på olika sätt: man kan köpa personlig assistans från kommun, privat företag eller brukarkooperativ. Man kan också vara sin egen arbetsgivare eller köpa assistans från ett företag man själv äger.

Hur fungerar assistansförmedling?

Den initiala kontakten sker genom att man själv eller genom någon anhörig eller nära vän kontaktar assistansförmedlaren på något sätt, till exempel genom mejl, kontaktformulär eller telefon, och berättar om sin situation och hur man skulle vilja att den såg ut. Tillsammans med assistansförmedlaren går man igenom sina egna behov, vilka krav man har på bolaget och assistenterna samt önskemål för att på så vis kunna hitta ett assistansbolag som passar den specifika individen. Assistansförmedlaren kommer sedan att leta bland assistansbolagen för att få fram en lista på förslag som skulle kunna passa den assistansberättigade. Därefter träffar man assistansbolagen för att föra en diskussion om vad de kan erbjuda och hur ens personliga assistans skulle se ut. Målet för en assistansförmedling är att finna det rätta bolagen som kan anlitas av den assistansberättigade.

För att finna de assistansbolag som assistansförmedlaren rekommenderar, sker oftast ett grundläggande arbete med att kartlägga och träffa assistansbolagen för att kunden som anlitar bolaget ska kunna vara nöjd och känna sig trygg. Förmedlingen har i många fall träffat ledning, ägare och personal hos assistansbolaget samt utrett och kartläggningar för att få assistansbolag som kan rekommenderas och som är seriösa.

En fråga som säkerligen dyker upp är om det kostar något att anlita en assistansförmedling, och svaret är nej. Oavsett om man tackar nej eller ja till de rekommenderade assistansbolagen som assistansförmedlaren erbjuder tillkommer ingen kostnad och man förbinder sig inte till något, utan man kan se assistansförmedlingen som en hjälp och möjlighet att nå och komma i kontakt med seriösa assistansbolag. Om man väljer en aktör som förmedlaren rekommenderar kan det vara så att de får ersättning därifrån, men det är inget som den enskilde behöver ha koll på. Flera assistansförmedlingar gör också kundundersökningar för att kunna hålla en hög nivå på de rekommenderade assistansbolagen eller på annat sätt ser till att kvalitetssäkra bolagen.

Fördelar med att anlita en assistansförmedling

Som vi skrev i inledningen kan det vara en djungel av frågor som uppkommer när man eller någon i sin närhet har beviljats personlig assistans. Genom att ta kontakt med en assistansförmedling kan man få hjälp med att komma i kontakt med seriösa och bra assistansbolag. Genom att anlita en assistansförmedling slipper man också det rent konkreta genom att sitta och ringa runt eller mejla flera olika bolag.

Exempel på en känd aktör inom personlig assistans finns här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *