Fonder

Varje sektor har sitt egna och högst unika språkbruk. För den som inte är insatt i ämnet kan flera termer tyckas svårbegripliga och ologiska. Med en enklare ordlista kan man dock snabbt bilda sig en uppfattning om hur man skall tolka det språk som kan benämnas ekonomispråk. För den som vill ta en djupare del i nyheter och näringsliv finns åtskilliga vinster att göra om man först behärskar orden som används. Annuitetslån, belåningsgrad, effektiv ränta, GDPR och hypotek är alla exempel på terminologi som är vanlig inom ekonomiska domäner.

Lån och amortering

Flera av de begrepp man kan ställas inför handlar om lån. Detta är en av de vanliga ekonomiska relationerna som föreligger mellan banken och kunderna. Kort sagt utgör lån i vidare bemärkelse grunden i de flesta affärer gemene man har med sin bank. Ett lånelöfte innebär som exempel att banken redan gjort en kreditprövning och förbinder sig att godkänna lån för ett visst belopp. Vid husköp är det vanligt att spekulanter initialt begär lånelöfte från banken. På så vis kan man känna till hur mycket man kan få låna och därefter buda på fastigheter man är förtjust i. Lånelöftet är dock inte hugget i sten utan kan förändras beroende på vad för fastighet man är ute efter. Har man turen att få till en affär som understiger marknadsvärdet, kan man försöka kontakta banken igen för att ansöka om ökat utrymme.

Amortering

Om vi fortsätter med huslån som grunden för diskussionen kommer vi snabbt till frågan om amortering. Detta innebär den summa man betalar av på sitt lån månatligen. Det finns en rad krav för hur man skall amortera och beroende på hur mycket man lånat i relation till månadsinkomst, kan kraven om amortering komma att förändras något. I grund och botten kan man hävda att dessa krav är till för att stävja en bubbla som kan röra till det på bomarknaden.

För den som vill sätta sig in i dessa och andra begrepp som förekommer inom finansvärlden, finns via https://www.myloan.se/ordlista/ en bra ordlista att rådfråga. Den går igenom några av de termer man vanligen möter inom såväl bankärenden som i nyheter.

Fonder

Så mycket får du i pension

Tanken bakom det nya pensionssystemet som för 17 år sedan ersatte ATP-systemet, var att man som pensionär skulle få en pension som motsvarade åtminstone 65 procent av lönen. Trots att premiepensionssystemet har fallit väl ut och givit pensionsspararna en god tillväxt, svajar pensionssystemet som helhet och unga pensionssparare förväntas inte få mer än ungefär halva sin lön i pension.

Till premiepensionssystemet avsätts 2,5 av de 18,5 procent av din lön som går till din pension. Resterande 16 procent går till inkomstpensionen, den större delen av den allmänna pensionen. Eftersom majoriteten av de pengar som sätts av till inkomstpensionen används till att betala ut pensioner till dagens pensionärer, blir det inte mycket över till sparande. Därför är tillväxten på dessa pengar väldigt låg.

Lösningen på problemet

Hur ska man då lösa pensionsproblemet? En logisk lösning vore att öka premiepensionens påverkan på den enskilde individens pension, genom att göra den till en större andel än de 2,5 av 18,5 procent av lönen som idag sätts av till premiepensionen. På så vis skulle du som pensionssparare i högre grad kunna påverka din framtida pension genom att placera i fonder som ger en hög tillväxt.

Regeringen har dock en annan lösning i åtanke, nämligen att antingen drastiskt minska antalet valbara fonder från dagens 840 till ett antal som går att räkna på de bägge händernas fingrar. Man har även öppnat upp för att lägga ner hela PPM-systemet, en lösning som skulle slå väldigt hårt mot unga pensionssparare. Mer pengar måste in i pensionssystemet, det är någonting som de flesta är ense om. Att avveckla premiepensionssystemet skulle dock vara en kortsiktig lösning som skapar fler problem än den löser.

Än så länge kan vi dock glädjas åt det stora urvalet av fonder som finns att tillgå på fondtorget. För att maximera tillväxten på ditt PPM-konto bör du förvalta ditt konto aktivt. Det kan du antingen göra på egen hand, eller använda dig av Advisors bekväma lösning för PPM-förvaltning. Advisor kan förvalta ditt PPM-konto och se till att det får en positiv värdeutveckling, någonting som är viktigt inför framtiden.