Interface

Vi lever i teknologins ålder där förändringar och utveckling sker snabbt. Teknologin har gett oss nya möjligheter och har förändrat varje del av våra liv. Med teknologins framfart har nya branscher skapats och därmed nya jobb. Här listar vi några av framtidens jobb.

Nanoteknolog

Nanoteknik är namnet på en teknik som jobbar på nanonivå, det vill säga på atomnivå. Det har även fått namnet atomslöjd på grund av detta. Nanovetenskapen bygger på att studera, manipulera och bygga ihop material på atomär nivå. Genom att jobba med atomer, hela världens grundsten, kan man designa speciella egenskaper och funktioner direkt från start. Denna teknik används i flera områden, bland annat inom elektronik, materialteknik, kemi och biologi. Samtliga industrigrenar påverkas av nanoteknologin: Bioteknik, informationsteknik, fordonsteknik, byggteknik och till och med livsmedelsteknik. UV-filter i solkräm är ett exempel på arbete med nanoteknik. Eftersom denna bransch är så bred så kommer flera tusen nanoteknologer behövas i framtiden.

Sökordsoptimerare

Vi använder alla olika sökmotorerna för att få tag på information eller hitta företag som säljer en viss vara eller tjänst. Det är sällan man trycker sig vidare till den andra söksidan, man väljer oftast utav de hemsidorna som dyker upp först. Detta vet företagen om och därför har olika metoder och tekniker skapats för att en viss hemsida ska synas så högt upp som möjligt bland resultaten av sökningen. Samlingsbegreppet för detta arbete är sökordsoptimering. En sökordsoptimerare försöker optimera den bedömning av en hemsida som sökmotorerna gör genom att genomföra ändringar i de faktorer som algoritmerna tar hänsyn till.

Twitterspökskrivare

Sociala medier har blivit ett viktigt verktyg för företag, organisationer och privatpersoner. I dagens samhälle utgör Facebook och Twitter kommunikationen med målgruppen. Därför har det skapats en helt ny bransch av så kallade professionella twittrare som kan formulera sig så att uppmärksamhet och nyfikenhet väcks bland läsaren. Dessa personer kallas twitterspökskrivare och är dagens version av företagets PR-ansvarig.

DNA-snickare

DNA-snickare är precis som det låter: Någon som snickrar ihop olika DNA-bitar för att nå en viss funktion eller mål. Med hjälp av förändringar inom DNA kan man påverka livsmedel men även bota eller förhindra sjukdomar.

De nya branscherna som skapas är oftast branscher inom IT, medicin och hållbar utveckling som till exempel förnybara energier. Dessa branscher ger inte bara nya jobb utan också nya förutsättningar för ekonomin och samhället i stort. Med hjälp av dessa jobb kommer utvecklingen ta en annan riktning mot mer teknologi och kontroll av naturen. Sjukdomar som idag är dödliga kan snart vara som en förkylning och teknologins påverkan kommer vara ännu större än idag.