Hemtjänst

Ditt personliga assistansföretag i Norrköping

En av de insatser som finns beskrivna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är personlig assistans. Denna insats har dels krav på den som ansöker och kanske beviljas, och dels mål som insatsen ska kunna uppfylla för den som faktiskt har beviljats personlig assistans.

Vad vill du få ut av assistansföretag i Norrköping?

Det finns flera olika sätt att anordna sin personliga assistans på. Det vanligaste sättet är att köpa sin assistans genom beviljad assistansersättning av en kommun eller ett assistansföretag i Norrköping. Detta innebär också att det finns en uppsjö med olika assistansföretag i staden, och hur ska du då kunna veta vilket assistansföretag som just du vill köpa din assistans från? Du kan med ganska enkla medel ta reda på detta. Det första, och viktigaste, steget du bör ta är att själv ställa dig följande frågor: Vad vill jag få ut av assistansföretaget? Vill jag ha full kontroll över arbetsledning eller vill du lämna över det till någon annan? Vill jag ha ett assistansföretag i Norrköping som erbjuder juridisk kompetens, eller är det inte så viktigt? Har assistansföretaget en särskild nisch, och/eller vad erbjuder de för aktiviteter för sina kunder? Har detta någon relevans för mig?

Som du märker finns det mycket att fundera på, men det viktigaste är att se till sig själv. Om man inte är nöjd med sitt val av assistansföretag, har man alltid möjlighet att byta assistansföretag i Norrköping.

Att se till individuella behov är viktigt

I det som rör den personliga assistansen ska man ha inflytande och kunna vara delaktig. Det är även viktigt att assistansföretaget i Norrköping tar hänsyn till de individuella behov som finns hos varje enskild människa. I lagstiftningen beskrivs att du eller den person som är berättigad insatsen personlig assistans, ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Detta möjliggör att du eller den assistansberättigade ska kunna arbeta, studera eller ha någon annan form av sysselsättning. Man ska också ha möjlighet att delta i samhällslivet och utföra olika slags fritidsaktiviteter på samma villkor som andra människor som inte har en funktionsnedsättning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *