Lokaler

Om du inte kan hyra kontor i Malmö så kan du…

Om du inte kan hyra kontor i Malmö så kan du…

I storstäderna, främst Stockholm, Göteborg och Malmö är bristen på bostäder och kontor stor. För det mindre företaget kan det vara svårt att hitta passande lokal. Detta i alla fall om man har en begränsad budget. Nystartade företag brukar vara försiktiga med stora kostnader och långa kontrakt. Vad finns det då för alternativ för dig som vill hyra kontor i Malmö men inte känner att utbudet passar?

  • Flexibelt ”Day to Day”

Ett alternativ mot att hyra kontor är att hyra kontorsplats. Det finns platser där man som småföretagare kan komma ”dag till dag” och koppla upp sig på Wi-fi för att sedan börja jobba. Här betalar man alltså per dag vilket blir mycket dyrt om man tänker vara på kontoret varje dag. Dessa platser i Malmö är mest inriktade på de som reser mycket och kanske bara en-två gånger per vecka vill ha någonstans att sitta, få utskriftmöjligheter och nätverka med andra.

  • Hyra kontor av de som hyr kontor

Flera företag som hyr stora kontor väljer hyra ut delar av dessa i de fall dessa inte behövs. Det kan vara kortare eller längre perioder som kontorsytan är större än behovet. Söker du någonstans att sitta kan du alltid kontakta andra företag som väljer att hyra kontor i Malmö och fråga om du kan få hyra in dig ”på en kant”.

Många som enbart arbetar från datorn behöver bara en sittplats vilket inte kräver mer än några kvadratmeter. Samtidigt tar man del av fördelarna med gemensamt kök och gemensamma utrymmen. För det företag som redan hyr kontoret blir det ett par tusen extra i inkomst utan att man för den delen behöver göra speciellt mycket.

  • Köpa fastigheter och äga kontoren

För de allra flesta företag är hyresalternativet enda vägen. Att investera i en stor fastighet kräver stora investeringar och för småföretag är det helt uteslutande. För stora företag kan det vara en väg för att få ner kostnaden för kontor – men då på mycket lång sikt. Kan man bygga på en plats som förväntas bli attraktivt i framtiden går det till och med att ha kontoren ”gratis” under ett par år.

Men med tanke på att det kräver fastighetsbolag, långsiktig planering och stora investeringar är det knappast det vanligaste alternativet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *