Hemtjänst

En av de insatser som finns beskrivna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är personlig assistans. Denna insats har dels krav på den som ansöker och kanske beviljas, och dels mål som insatsen ska kunna uppfylla för den som faktiskt har beviljats personlig assistans.

Vad vill du få ut av assistansföretag i Norrköping?

Det finns flera olika sätt att anordna sin personliga assistans på. Det vanligaste sättet är att köpa sin assistans genom beviljad assistansersättning av en kommun eller ett assistansföretag i Norrköping. Detta innebär också att det finns en uppsjö med olika assistansföretag i staden, och hur ska du då kunna veta vilket assistansföretag som just du vill köpa din assistans från? Du kan med ganska enkla medel ta reda på detta. Det första, och viktigaste, steget du bör ta är att själv ställa dig följande frågor: Vad vill jag få ut av assistansföretaget? Vill jag ha full kontroll över arbetsledning eller vill du lämna över det till någon annan? Vill jag ha ett assistansföretag i Norrköping som erbjuder juridisk kompetens, eller är det inte så viktigt? Har assistansföretaget en särskild nisch, och/eller vad erbjuder de för aktiviteter för sina kunder? Har detta någon relevans för mig?

Som du märker finns det mycket att fundera på, men det viktigaste är att se till sig själv. Om man inte är nöjd med sitt val av assistansföretag, har man alltid möjlighet att byta assistansföretag i Norrköping.

Att se till individuella behov är viktigt

I det som rör den personliga assistansen ska man ha inflytande och kunna vara delaktig. Det är även viktigt att assistansföretaget i Norrköping tar hänsyn till de individuella behov som finns hos varje enskild människa. I lagstiftningen beskrivs att du eller den person som är berättigad insatsen personlig assistans, ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Detta möjliggör att du eller den assistansberättigade ska kunna arbeta, studera eller ha någon annan form av sysselsättning. Man ska också ha möjlighet att delta i samhällslivet och utföra olika slags fritidsaktiviteter på samma villkor som andra människor som inte har en funktionsnedsättning.

Hemtjänst

Tre anledningar till att välja Proffssystern för hemtjänst i Stockholm

Proffssystern är ett bolag som sysslar med hemtjänst i Stockholm. Åtminstone har de hemtjänst som huvudverksamhet – de erbjuder också ytterligare ett antal tjänster för kunder.

De beskriver sig själva som ett företag som erbjuder omsorg och vård som är ”personligt utformad”, och att de baserar vården på ett genuint engagemang och många års erfarenhet. De utför hemtjänst till såväl äldre som funktionshindrande personer. Men det finns många företag som erbjuder hemtjänst i Stockholm. Varför ska man välja just Proffssystern? Här ger vi några exempel på fördelar med att anlita just dem.

Vård på dina villkor

Det här är något som deras hemtjänstverksamhet utgår ifrån. Deras slogan är ”Vi behandlar dig som du själv vill bli behandlad” och det går att läsa flera rader om det här arbetet på deras hemsida. De skriver att det är deras högsta prioritet att jobba med människan i fokus. De poängterar att de tar fram en lösning som fungerar just för dig, oavsett hur dina behov och önskemål ser ut. Deras utgångspunkt, skriver de, är att förmedla vård på de villkor som de själva hade önskat för en behandling.

RUT-tjänster

Behöver du lite extra hjälp, utöver den vanliga hemtjänsten i Stockholm? I sådana fall kan Proffssystern vara rätt alternativ för dig. Företaget kan erbjuda dig hjälp med allt från storstädning och veckostädning till fönsterputsning. Tjänsterna kan beställas på flexibelt vis. Antingen kan de köpas vid enstaka tillfällen eller bakas in i ett abonnemang.

Deras RUT-tjänster är tillgängliga på kvällar, helger och vardagar i hela Stockholm. När du använder RUT-avdrag subventioneras halva arbetskostnaden. Som vanligt gäller att man behöver vara 18 år, att arbetet utförs i bostaden och att man har betalat in tillräckligt mycket skatt för att ha en summa att kvitta mot. Sedan gäller att själva tjänsten omfattas av RUTs regelverk också, men det har Proffssystern koll på, har du ytterligare frågor så ta kontakt med dem genom att klicka dig vidare här.

Miljöarbete

Proffssystern har en miljöpolicy de arbetar efter. I praktiken innebär den bland annat att de jobbar med miljöklassade fordon och att de väljer skonsamma produkter vid upphandlingar. Dessutom ställer de miljörelaterade krav på deras leverantörer.