Info

Brukar du tacka för gåvor genom att skicka ett tackkort? Händer det även att du tackar för saker och ting genom att skicka ett tackmejl? Det är förstås bra att göra detta, men hur tackar du din personal eller dina samarbetspartners? Detta behöver faktiskt inte vara mer komplicerat än att du säger tack med ett presentkort till anställda.

Presentkort till anställda gör det enkelt att visa tacksamhet

Ibland händer det också att vi glömmer bort att tacka människorna runt omkring oss för vad de gör. Du har säkert själv varit på den mottagande sidan och vid något tillfälle blivit snuvad på ett tack? I sådana fall måste du ju hålla med om att det känns betydligt bättre att faktiskt få det tacket! Effekterna av en uppvisad tacksamhet är nämligen väldigt äkta och kan dessutom vara väldigt långvariga.

Dessvärre finner vi dock inte alltid tiden att vara artiga och tacka för oss. Men detta är faktiskt precis vad vi behöver göra när vi arbetar ute i den riktiga världen. Dessutom är fallet kanske mer så nu än vad det någonsin tidigare har varit. Du kan till exempel vilja tacka din personal för att öka deras produktivitet och behålla dem som anställda. Men tack av detta slag kan även användas för att skapa en lite mer positiv kultur på arbetsplatsen.

Många företagare och chefer har dock lite svårt för att visa tacksamhet. Så hur ska du göra för att tacka dina underordnade? Som vi redan har hintat om kan du enkelt säga tack med ett presentkort till anställda. Detta är ett okomplicerat men ändå effektivt sätt att visa tacksamhet och uppnå den effekt som önskas.

Därför har vi ibland svårt att visa hur tacksamma vi är

Det finns många möjliga anledningar till att chefer och företagare inte visar sin tacksamhet. Det kan till exempel bero på att:

 • De själva och alla runt omkring dem är upptagna
 • Det inte ligger i företagets natur eller kultur
 • Det kan vara lite känsligt att framhäva vissa anställda (så varför inte tacka alla!?)
 • De vet inte hur de ska uttrycka sig

Detta är bara några förklaringar till att det är så. Men genom att ge ett presentkort till anställda kan du enkelt tacka hela personalstyrkan på en och samma gång!

Info

Är du läkare och på jakt efter nya utmaningar? När du är redo att ta nästa steg i din karriär kan det vara värt att ta anställning via ett bemanningsbolag. Det finns nämligen bemanningsföretag för läkare som kan hjälpa dig att få nya läkaruppdrag.

Dessa bemanningsföretag är inte heller enbart till för läkare som söker nya uppdrag. De bör istället ses som en samarbetspartner för såväl läkaren ifråga som för den vårdgivare som är i behov av läkare. Dessa specialiserade bemanningsföretag ser med andra ord till att underlätta läkarbemanningen i vårt land. Det bästa med detta är att det hela sker dels utifrån det behov som vårdgivaren har men även utifrån läkarens unika förutsättningar och premisser.

Man kan alltså kalla de läkare som arbetar på detta sätt för bemanningsläkare. De jobbar helt enkelt som konsulter hos bemanningsbolaget och detta medför flera fördelar för läkarna. Vilka dessa är går vi igenom nedan!

Fördelarna att arbeta via ett bemanningsföretag som läkare

Varför skulle du föredra att arbeta via ett bemanningsföretag som läkare, kanske du frågar dig? Det finns ju trots allt en stor efterfrågan på kompetent personal inom din yrkeskategori. Svaret på denna frågan är att bemanningsföretaget kan hjälpa dig på följande vis:

 • Du får en större frihet vad gäller arbetstider och omfattning. När du jobbar som bemanningsläkare har du möjlighet att i större utsträckning påverka omfattningen av ditt arbete. Du kan till exempel välja mellan att konsulta på heltid eller att enbart göra detta som ett extraknäck. Det innebär att du har större kontroll över dina arbetstider och möjligheten att arbeta deltid såväl som heltid.
 • Balansen mellan arbete och fritid blir ofta lite bättre. Det är ingen hemlighet att det kan vara tufft att arbeta heltid (eller mer) som läkare. Men när du är anställd via ett bemanningsföretag som läkare får du ofta en lite bättre balans mellan din fritid och ditt arbete. Bemanningsföretaget tar helt enkelt bättre hand om dig än vad många andra arbetsgivare skulle göra.
 • Marknadsmässig lön och schyssta villkor. När du arbetar som bemanningsläkare via ett bemanningsbolag får du en marknadsmässig lön. Du kan även räkna med att få schyssta villkor för din anställning.
Info

På den svenska marknaden finns många olika mobiloperatörer som konkurrerar om kunderna. Det kan göra att det blir svårt att ta beslut då man är ute efter en ny operatör. För att göra processen enklare kan man använda sig av Mobilabb som jämför och kontrollerar olika operatörers fördelar, nackdelar och erbjudanden. Det gör att det blir tydligare för konsumenterna vad de faktiskt får då de beställer ett abonnemang från en viss operatör. Saker som kan vara bra att titta på då man jämför mobiloperatörer är:

 • Täckningskarta
 • Surfhastighet
 • 2G/3G/4G/5G
 • Betalningsmetoder
 • Kundtjänst

Fördelar med olika mobiloperatörer

För att förstå vad en operatör kan erbjuda bör man ha koll på fördelarna med just denna operatör och sedan jämföra dessa med andra operatörer. Detta kan Mobilabb hjälpa till med genom att erbjuda en detaljerad och tydlig lista över fördelarna med de olika operatörerna. Genom att titta på saker som surf, kundtjänst och betalningsformer kan Mobilabb ge en bra överblick av en mobiloperatör.

Nackdelar med olika mobiloperatörer

Utöver fördelarna bör man också titta på nackdelarna eftersom dessa kan ge upphov till tråkiga överraskningar om man inte har koll på dem. För vissa kunder är det exempelvis viktigt med telefonsupport, och om mobiloperatören saknar detta kommer Mobilabb att lista det som en nackdel. Dessa jämförelser är mycket viktiga eftersom en nackdel för en person kan upplevas som oviktig för en annan.

Erbjudanden hos olika mobiloperatörer

Mobilabb listar också erbjudanden hos de olika operatörerna vilket kan hjälpa en att ta beslut då man väger mellan olika operatörer. På så vis kan man välja den bästa operatören till det bästa priset.

Mobilabb gör det lättare att ta beslut

Man kan absolut jämföra mobiloperatörer själv men den som försökt vet att det tar mycket tid och energi på grund av det stora utbudet. Genom att använda Mobilabbs tjänst kan man spara denna tid och dessutom ha större chans att man tar ett bra beslut. Utöver att jämföra de olika mobiloperatörerna listar Mobilabb även dessa från bäst till sämst, så man kan exempelvis välja att bara titta på de som ligger i toppen. Med Mobilabb blir det därför enklare att ta beslut.

Info

3D-visualisering är en visualiseringsmetod som använder 3D-grafik. I denna process används datorer för att skapa en virtuell miljö som påminner om vår verkliga omvärld. 3D-designer innehåller alltså element och egenskaper som är tänkta att efterlikna sina verkliga motsvarigheter. Genom att visualisera fastigheter med hjälp av 3D-grafik kan högupplösta bilder skapas av den virtuella miljön.

Men varför är då 3D-visualisering ett så viktigt verktyg för fastighetsutvecklare?

Billigare och bättre med 3D-visualisering än fotografering

På senare år har det blivit allt vanligare att byggföretag, fastighetsbolag och andra aktörer visualiserar sina projekt med 3D-grafik. Detta har att göra med att det är ett kostnadseffektivt sätt att visa upp en idé eller ett förverkligat projekt för diverse intressenter. Till exempel slipper man som företag anlita fotografer som ska fotografera fastighetsprojekt och på så vis visualisera dessa. Nu räcker det att anlita en leverantör som kan skapa en interaktiv 3D-modell av projektet.

Detta medför flera fördelar för dig som fastighetsutvecklare eller fastighetsbolag:

 • Det är ett kostnadseffektivt sätt att visualisera projekt. Som vi redan har nämnt är en 3D-visualisering ett kostnadseffektivt alternativ till att fotografera lägenheter och andra fastighetsprojekt.
 • Resultatet är bättre och mer interaktivt. En annan fördel med att visualisera fastighetsprojekt i 3D är att detta är ett bättre sätt att göra detta. En 3D-renderad byggnad ser ofta lika bra ut som om den vore fotograferad, om inte bättre. Dessutom är det möjligt att justera designen en aning för att framhäva den bästa vinkeln. Detta istället för att ta om ett foto om så skulle krävas. Till råga på allt är en 3D-rendering mer interaktiv än ett simpelt fotografi.
 • Risken för stora problem längre fram minimeras. Ytterligare en fördel med att visualisera projekt i 3D är att man förebygger problem längre fram. Innan tekniken gjorde det möjligt att rendera och visualisera fastighetsprojekt med hjälp av datorgrafik gjordes allt på ett annat sätt. Arkitekter tog fram tråkiga ritningar i 2D som knappast fick kreativiteten hos betraktaren att flöda. Numera är det dock betydligt enklare att föreställa sig slutresultatet på förhand. Därigenom kan man ofta identifiera och åtgärda eventuella problem innan de uppstår.
Info

Genom att renovera din trappa kan du göra mycket för hemmets utseende i stort. Detta gäller oavsett om det rör sig om en trappa utomhus eller inomhus. Det är till exempel väldigt populärt att installera ett trappräcke i smide. Här berättar vi varför dessa räcken har blivit så populära!

Som du kanske känner till är ett trappräcke i smide ett räcke till en trappa i smidesjärn. Det kan anpassas till att passa såväl raka trappor som spiraltrappor och vinkeltrappor. Tack vare det gedigna hantverket och materialets kvalitet står ett sådant räcke ofta emot tidens tand väldigt bra.

Men hur kommer det sig då att dessa trappräcken har blivit väldigt populära? Det finns ju trots allt så många andra varianter av räcken att välja mellan på marknaden.

Därför har det blivit populärt med trappräcke i smide

Precis som andra räcken är det viktigt att ett trappräcke är säkert. Därför är det viktigt med noggrann mätning och hög kvalitet på produkten. Detta får du när du installerar ett trappräcke i smide och ett sådant räcke har bland annat följande fördelar:

 • Hållbarhet. Räcket behöver vara hållbart och uppfylla diverse säkerhetskrav.
 • Stabilitet. Ett räcke i smidesjärn kan du luta dig mot i alla möjliga vinklar utan att det ger vika.

Detta är två av många anledningar till att dessa trappräcken har blivit så populära på senare år. Räckena är tidlösa och ger ett sofistikerat intryck och en välkomnande känsla. Dessutom är de inte bara tidlösa utan även väldigt mångsidiga. Till råga på allt är de hållbara och kan användas i princip var som helst, även utomhus. Därför har många fått upp ögonen för dessa trappräcken och valt att installera dem på olika ytor.

Ett trappräcke i smide gör sig lika bra i hemmet som på ett företag. Dessa räcken passar alla ytor och inredningsstilar. Denna mångsidighet har gjort att de på senare år har blivit allt mer populära.

Kontakta din lokala leverantör av trappräcken för att få mer information om dessa tidlösa räcken. Kanske kommer ett sådant räcke att pryda en trappa i ditt hem inom kort, antingen invändigt eller utvändigt?

Info

Pelle Thörnberg är för vissa en känd, och för andra en okänd, föreläsare. Han har arbetat både med tv, radio och tidningar och driver idag eget företag inom bland annat medieträning och som föreläsare. Men vad gör egentligen en sådan, och vad handlar just hans föreläsning om? Svaren på dessa frågor finns att hitta i texten nedan.

Vad gör en föreläsare?

Dom flesta vet vad en föreläsare är – en person som berättar om något, ofta inom ett specifikt ämne eller område, inför en publik som är intresserad av att lyssna på just det. Det finns inte direkt någon utbildning för att bli eller för att få kalla sig för föreläsare men däremot är det en klar fördel att kunna uttrycka sig väl i just tal. Man behöver ha förmågan att fånga och intressera sin publik och vad man pratar om kan vara allt mellan himmel och jord. En del föreläser om sin egen livshistoria, om erfarenheter från livet eller yrkeslivet. Andra pratar om helt andra saker och det viktigaste är egentligen att man har något intressant att bjuda på och att det finns personer som är villiga att lyssna.

En del föreläsare reser land och rike runt och möter en ny publik ofta, medan andra bara gör det vid något enstaka tillfälle. Det finns egentligen inget rätt och fel inom det här området, vilket gör det hela väldigt spännande. En annan förutsättning för att lyckas är såklart att man är bekväm och trivs med att prata inför en större skara människor, vilket långt ifrån alla gör.

Pelle Thörnberg föreläser om….

Pelle Thörnberg är som sagt en både känd och okänd medieprofil som arbetat bland annat inom TV och radio. Har arbetar med media än idag fast på ett annat sätt där han erbjuder tjänster inom:

 • Föreläsning
 • Medieträning
 • Som moderator

Föreläsningen är som sagt en medieföreläsning där han pratar om egna erfarenheter och tar upp exempel där kända personer både lyckas och misslyckats framför kameran och i olika intervjuer. Han bjuder även på filmexempel från ovan nämnda, där man kan dra lärdom av dom som lyckats och fnissa åt dom som kanske inte riktigt gjorde en lika bra prestation.

Just denna föreläsning kan vara rolig att delta i för alla som intresserar sig av media. Pelle bokas ofta som föreläsare och medietränare i ett och alla kontaktuppgifter finns att hitta på hans hemsida.

Info

Ugl utbildningar har funnits och använts under en lång tid – faktum är att dom har sitt ursprung i USA och den amerikanska armén. I Sverige har utbildningarna använts sedan 70-talet och är en av dom mest populära.

Med tiden har den såklart gjorts om och utvecklats men grundidén och syftet är densamma – utbildning av grupp och ledare, vilket förkortningen ugl står för. Men var finns dom, och hur hittar man en om man vill delta?

Var finns utbildningen?

Ugl utbildningar ges i regel löpande och finns att tillgå runt om i nästan hela landet. För den som funderar på att delta är det alltså sällan ett problem att hitta en i närheten och bra att veta är att dessa kurser alltid ges i internatform. Så även om det är ett par mil till närmsta kursgård så kommer det bara innebära en resa dit och en hem, eftersom man stannar på gården från kursstart till avslut, vilket innebär 5 dagar. Nedan följer några exempel på städer där man kan hitta ugl utbildningar:

 • Halmstad
 • Sundsvall
 • Stockholm
 • Jönköping

Hitta ugl utbildningar

Det enklaste sättet att hitta planerade ugl utbildningar är att söka på nätet. Det finns samlingssidor som listar alla orter och tillfällen och man brukar dessutom genomföra bokningen av kursen direkt på nätet. Där man kan också se information kring kurserna på dom olika orterna, så som vilken kursgård man kommer att vistas på, vilka som kommer att leda utbildningen samt hur mycket det kostar.

Med andra ord kan man samla på sig all den information man behöver inför ett deltagande direkt i sin mobil, surfplatta eller dator – och sedan genomföra bokningen om det känns som att både plats, pris och tillfälle är rätt.

Mer om ugl

Ugl står för utbildning av grupp och ledare och leds alltid av två certifierade utbildare från Försvarshögskolan. Vid varje utbildningstillfälle deltar mellan 8–12 personer, där inga av deltagarna känner varandra sedan tidigare.

Deltar man i kursen är det viktigt att kunna lämna både arbete och privatliv hemma eftersom man får ut mer av utbildningen om man kan gå in i den till 100%. Gör man det kan man räkna bland annat med att bli bättre på konflikthantering, på att ge och ta feedback, samt förstå hur människor fungerar och arbetar i grupp.

Info

Genom att gå en distansutbildning kan du inte bara nå dina personliga utbildningsmål. Du får även möjligheten att tillskansa dig nya kunskaper som kan gynna dig i din karriär. För att kunna slutföra en distansbaserad utbildning behöver du bekanta dig med digitala verktyg för lärande. Dessutom kommer du att kommunicera digitalt vilket idag är väldigt vanligt att man gör i många företag runt om i världen. Så genom att utbilda dig på distans kan du på flera sätt förbereda dig för det kommande arbetslivet.

Ett exempel på ämnen som du kan utbilda dig inom är förstås data och IT. Men du kan även välja att gå en distansutbildning inom ekonomi, försäljning, hälso- och värdegrundsarbete, kundvård och service, LEAN och förbättringsarbete samt mycket annat. Det finns i princip en distansbaserad utbildning för varje ämnesområde. Genom att gå en sådan kommer du samla på dig värdefull kompetens och kunskap.

Gå en distansutbildning för att bli mer självgående

Några av de fördelar som du kanske inte spontant förknippar med en distansutbildning är att du:

 • blir mer självgående och driven
 • utvecklar en förmåga att tänka kritiskt
 • breddar ditt perspektiv

Vad gäller att bli mer driven och självgående är detta egenskaper som du tvingas utveckla när du går en utbildning på distans. I en onlinebaserad läromiljö behöver du nämligen bli skicklig på tidshantering och att kunna motivera dig själv att utföra studieuppgifter. Till exempel behöver du sätta upp deadlines för dig själv och uppnå dessa under dagens lopp. Detta kommer du att ha mycket nytta av senare i din karriär när du ska hantera olika projekt.

Du kommer också att utveckla din förmåga till kritiskt tänkande. Detta kan även sker under mer ordnade former genom lektioner men även individuellt i din egen studiemiljö. En distansutbildning sker nämligen mer i din individuella takt och ställer höga krav på att du motiverar dig själv att lära. Därmed behöver du fatta fler beslut och ställs inför olika utmaningar som du behöver övervinna. Detta gör att du lär dig att tänka kritiskt vilket är värdefullt för dig som såväl student som i rollen som anställd.

Info

Vad gör egentligen en interim CFO? Och vilken utbildning krävs för att bli det? I den här texten sammanställer vi ett par vanliga frågor och svar kring jobbet.

Vad innebär interim CFO?

CFO står för Chief Financial Officer och är den som har huvudansvaret för finanserna i ett bolag. Interim CFO innebär att man hyr in ledaren tillfälligt. Det är inte ovanligt att företag hyr in specialister och ledare under en begränsad period vid olika tillfällen – till exempel under rekrytering, eller när ordinarie personal av en eller annan anledning behöver vara borta från jobbet en tid.

Krävs det någon utbildning?

Det finns inga formella krav för att bli interim CFO, men de allra flesta har någon form av högre ekonomisk utbildning. Inte ovanligt är civil- eller högskoleekonomer med inriktning eller påbyggnad mot företagsekonomi. Den som tidigt vill börja bana väg för en karriär som CFO kan gå ekonomiprogrammet redan på gymnasiet.

Vad är fördelen med att vara interim?

En interim CFO kan med sin erfarenhet ofta bidra väl till den organisation han eller hon kliver in i. Som utomstående är det enklare att komma med nya infallsvinklar och lösningar på olika problem. Att identifiera gamla och negativa mönster är inte sällan lättare för någon som kan se på saken med andra ögon.

Möjligheten till förändring kan dessutom stärkas av att en interim CFO inte är lika påverkad som en fast anställd av den interna politiken på företaget. Det här bäddar för ett tankesätt där man med lätthet kan utgå ifrån vad som är bäst för medarbetarna och företaget på lång sikt.

Vilken är den viktigaste egenskapen en CFO bör ha?

Är man CFO är man högt uppsatt på ett företag och rapporterar direkt till Vd:n. Att man klarar av arbetet ställer krav på god erfarenhet av och kännedom inom ekonomi i största allmänhet. Följer gör några exempel på egenskaper som en CFO bör ha:

 • Analytisk. Att ta viktiga ekonomiska beslut kräver en god analytisk förmåga. Det här gäller kanske i synnerhet när det handlar om större bolag.
 • Goda ledaregenskaper. Goda ledaregenskaper gör jobbet betydligt enklare. I en ledande position är man ansvarig för att engagera och ta hand om medarbetarna på bästa möjliga vis.
 • Goda kommunikativa förmågor. Goda kommunikativa förmågor skapar förtroende, gör det lättare att lära av andra och i allmänhet ”ta” människor på ett bra sätt.