Outsourcing

Tre orsaker till att outsourca

Enklaste sättet att förklara fördelarna med att outsourca är att ge ett konkret exempel. I denna text väljer ”E-handels Elin” att outsourca sin kundtjänst och i exemplet visas tydligt fördelarna för henne.

Rätt kompetens på rätt plats

Elin vill att frågor som kommer in via hennes sociala kanaler ska besvaras relativt snabbt och att vissa uppdateringar ska läggas upp regelbundet. Hon är däremot inte själv intresserad av att göra detta och har inte heller kompetensen. Under ett halvår har hon valt att outsourca delar av hennes kundtjänst och därför kontaktar hon detta företag för att även få hjälp med Facebook, LinkedIn osv. Då företaget som har hand om hennes kundtjänst har personal med rätt kompetens kan uppdraget enkelt läggas på dem. Fördelen för Elin handlar alltså om att snabbt och enkelt få tillgång till kompetenta personer som snabbt kan lösa ett av hennes administrativa problem.

Outsourca för trygghet vid högsäsong

Som för många E-handlare är julen en extrem högsäsong för Elin. Ungefär hälften av hennes omsättning skapas under november och december. Med högtryck i E-butiken har hon inte lika mycket tid att ta hand om kundsupporten.

Under dessa månader väljer hon därför att outsourca delar av kundtjänsten till det företag som har hand om andra tjänster, som exempelvis sociala media. Under dessa månader får hon minst tre fördelar i att lägga ut kundtjänsten på ett externt företag.

  • Rörlig och flexibel kostnad
    Till skillnad mot att anställa innebär denna lösning en rörlig och flexibel kostnad. Elin köper bara in hjälpen de månader som det är högsäsong, alternativt att hon blir sjuk och behöver stöd. Oavsett så blir det en tydlig kostnad i förhållande till den hjälp hon får.

  • Bredd på öppettider
    Elin önskar även att kunderna ska kunna få chatmöjlighet samt svar på mejl även på kvällarna. Det är något hon själv inte har tid med att ta hand om. Därmed lägger ut denna service via outsourcing. Fördelen här sitter inte minst i den lägre kostnaden. Det kan vara flera företag som väljer att outsourca sin kundtjänst – mot samma kundtjänstpool. Detta förutsatt att det inte kommer in ärenden konstant.

  • Bredd på kompetens
    Ett ytterligare problem som blir löst är att hon kan få kundtjänst på flera olika språk. Hon berättar vilka språk som önskas och får ett team som har god kunskap inom dessa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *