Outsourcing

Enklaste sättet att förklara fördelarna med att outsourca är att ge ett konkret exempel. I denna text väljer ”E-handels Elin” att outsourca sin kundtjänst och i exemplet visas tydligt fördelarna för henne.

Rätt kompetens på rätt plats

Elin vill att frågor som kommer in via hennes sociala kanaler ska besvaras relativt snabbt och att vissa uppdateringar ska läggas upp regelbundet. Hon är däremot inte själv intresserad av att göra detta och har inte heller kompetensen. Under ett halvår har hon valt att outsourca delar av hennes kundtjänst och därför kontaktar hon detta företag för att även få hjälp med Facebook, LinkedIn osv. Då företaget som har hand om hennes kundtjänst har personal med rätt kompetens kan uppdraget enkelt läggas på dem. Fördelen för Elin handlar alltså om att snabbt och enkelt få tillgång till kompetenta personer som snabbt kan lösa ett av hennes administrativa problem.

Outsourca för trygghet vid högsäsong

Som för många E-handlare är julen en extrem högsäsong för Elin. Ungefär hälften av hennes omsättning skapas under november och december. Med högtryck i E-butiken har hon inte lika mycket tid att ta hand om kundsupporten.

Under dessa månader väljer hon därför att outsourca delar av kundtjänsten till det företag som har hand om andra tjänster, som exempelvis sociala media. Under dessa månader får hon minst tre fördelar i att lägga ut kundtjänsten på ett externt företag.

 • Rörlig och flexibel kostnad
  Till skillnad mot att anställa innebär denna lösning en rörlig och flexibel kostnad. Elin köper bara in hjälpen de månader som det är högsäsong, alternativt att hon blir sjuk och behöver stöd. Oavsett så blir det en tydlig kostnad i förhållande till den hjälp hon får.

 • Bredd på öppettider
  Elin önskar även att kunderna ska kunna få chatmöjlighet samt svar på mejl även på kvällarna. Det är något hon själv inte har tid med att ta hand om. Därmed lägger ut denna service via outsourcing. Fördelen här sitter inte minst i den lägre kostnaden. Det kan vara flera företag som väljer att outsourca sin kundtjänst – mot samma kundtjänstpool. Detta förutsatt att det inte kommer in ärenden konstant.

 • Bredd på kompetens
  Ett ytterligare problem som blir löst är att hon kan få kundtjänst på flera olika språk. Hon berättar vilka språk som önskas och får ett team som har god kunskap inom dessa.
Outsourcing

Att ett företag outsourcar vissa uppgifter är inget ovanligt idag. Ibland är det helt enkelt det mest kostnadseffektiva och mest praktiska sättet att lösa ett problem på. Fördelarna är många. Du som står och väger, kan kanske lättare fatta ett beslut efter att du har läst mer om fördelarna. Med det sagt kan det givetvis finnas nackdelar också – men här fokuserar vi mest på det som är bra.

1.    Kostnadseffektivt

Det här är den mest uppenbara fördelen med outsourcing. Att lägga ut uppgifter, som inte kan anses vara en del i företagets kärnverksamhet, kan potentiellt möjliggöra stora besparingar.

Med det sagt behöver billigt inte nödvändigtvis innebära lägre kvalitet. Skillnaderna i löner gör det möjligt att ha en välbetald kundtjänst (till exempel) i en annan del av världen. För dig som bor i Västvärlden är det dock fortfarande stora besparingar som kan göras, samtidigt som det också är en bra affär för företaget du outsourcar till.

2.    Ökad effektivitet

Genom outsourcing kan du få en extern aktör med stor erfarenhet och kompetens inom det område du söker arbetskraft. Även om ni själva skulle ansvara för tjänsten, kan det bli svårt att matcha effektiviteten som mångårig erfarenhet ger. Om företaget du outsourcar till har god kompetens, kunskap och erfarenhet inom området, bäddar det för en lyckad affär för alla parter.

3.    Fokusera på kärnverksamheten

En annan uppenbar fördel som outsourcing ger är att ni kan fokusera på ert företags kärnverksamhet. Att kunna lägga ut vissa uppgifter på andra aktörer gör det möjligt för er att bli ännu bättre på det ni gör. Med besparingarna skapas dessutom ytterligare rum för investeringar.

4.    Arbete dygnet runt

Att det finns stora skillnader i tidszoner kan vara någonting positivt. Outsourcar du till ett land i till exempel Sydostasien, är det många timmar som skiljer. Det här gör det möjligt att ge en uppgift till företaget, som kan jobba på den medan du sover. När du vaknar och går till jobbet nästa morgon är uppgiften redan klar.

Potentiella nackdelar

Samtidigt som det finns många positiva aspekter med outsourcing, finns det givetvis en del negativa saker också. Till exempel:

 • Risk för att exponera känslig information till tredje part.
 • Dolda kostnader i kontrakt.
 • En aktör som arbetar med många olika företag, vilket kan leda till dålig fokus på just dina uppgifter.