Fonder

Så mycket får du i pension

Så mycket får du i pension

Tanken bakom det nya pensionssystemet som för 17 år sedan ersatte ATP-systemet, var att man som pensionär skulle få en pension som motsvarade åtminstone 65 procent av lönen. Trots att premiepensionssystemet har fallit väl ut och givit pensionsspararna en god tillväxt, svajar pensionssystemet som helhet och unga pensionssparare förväntas inte få mer än ungefär halva sin lön i pension.

Till premiepensionssystemet avsätts 2,5 av de 18,5 procent av din lön som går till din pension. Resterande 16 procent går till inkomstpensionen, den större delen av den allmänna pensionen. Eftersom majoriteten av de pengar som sätts av till inkomstpensionen används till att betala ut pensioner till dagens pensionärer, blir det inte mycket över till sparande. Därför är tillväxten på dessa pengar väldigt låg.

Lösningen på problemet

Hur ska man då lösa pensionsproblemet? En logisk lösning vore att öka premiepensionens påverkan på den enskilde individens pension, genom att göra den till en större andel än de 2,5 av 18,5 procent av lönen som idag sätts av till premiepensionen. På så vis skulle du som pensionssparare i högre grad kunna påverka din framtida pension genom att placera i fonder som ger en hög tillväxt.

Regeringen har dock en annan lösning i åtanke, nämligen att antingen drastiskt minska antalet valbara fonder från dagens 840 till ett antal som går att räkna på de bägge händernas fingrar. Man har även öppnat upp för att lägga ner hela PPM-systemet, en lösning som skulle slå väldigt hårt mot unga pensionssparare. Mer pengar måste in i pensionssystemet, det är någonting som de flesta är ense om. Att avveckla premiepensionssystemet skulle dock vara en kortsiktig lösning som skapar fler problem än den löser.

Än så länge kan vi dock glädjas åt det stora urvalet av fonder som finns att tillgå på fondtorget. För att maximera tillväxten på ditt PPM-konto bör du förvalta ditt konto aktivt. Det kan du antingen göra på egen hand, eller använda dig av Advisors bekväma lösning för PPM-förvaltning. Advisor kan förvalta ditt PPM-konto och se till att det får en positiv värdeutveckling, någonting som är viktigt inför framtiden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *