Kommunikation

Få parrådgivning inom Solna

Parrådgivning innebär att två vuxna i ett förhållande samtalar med en professionell samtalsterapeut eller psykolog för att få råd som kan föra dem framåt i deras relation. Det är en av de tjänster inom familjerådgivning som erbjuds via samtliga kommuner. Däremot kan reglerna för vad som gäller och vad det kostar variera mellan olika kommuner. Parrådgivning i Solna efterfrågas av flera par och det finns kunniga terapeuter som kan hjälpa till om då önskas.

Parrådgivning är frivillig

Parrådgivning är en helt frivillig insats. Det krävs därmed att bägge parter vill gå på rådgivningen. Skulle en part utebli avbryts processen.

Avgift för parrådgivning

Det är Solna Stad som avgör hur mycket det ska kosta per tillfälle med parrådgivning. Avgiften under 2020 är 473 kr för varje tillfälle. Det kan skilja stort mellan olika kommuner då vissa andra, i andra delar av landet, tar 100 – 200 kr. Men det finns även kommuner i Stockholm som tar över 500 kr per tillfälle.

Frivillig utförare inom samtalsterapi

Under våren 2020 var det åtta företag som var utförare av familjerådgivning och parrådgivning i Solna. Det betyder att dessa företag kan anlitas direkt och att priset, samt reglerna, ovan är gällande. Som kund kan alltså kontakt tas direkt med dessa företag och samtal bokas in utan att kommunen först behöver kontaktas. Via Solna.se går det att se samtliga utförare. Dessa brukar även ha tydlig utmärkning på sina hemsidor att de har avtal med kommunen. Detta eftersom det innebär ett betydligt lägre pris för kunderna tack vare vårdvalet.

Parterapi via LOV

I Solna gäller LOV, dvs lagen om valfrihetssystem. Det innebär att socialnämnden har genomfört upphandling av familjerådgivning och därmed kan det erbjudas via flera privata aktörer. Se punkten ovan.

Antal tillfällen

Familjerådgivning / parrådgivning erbjuds i upp till fem tillfällen. Efter att dessa fem samtal är avslutade får paret inte ytterligare hjälp förrän tidigast efter 12 månader senare. Om Solna Stad godkänner kan däremot fler än fem tillfällen erbjudas. Men detta ska snarare ses som undantag än regel.

Solna Stad – Ytterst ansvarig

Det är socialnämnden i Solna är ytterst ansvarig för den verksamhet som sker inom familjerådgivningen. Det innebär att du som besökare av en privat klinik kan kontakta kommunen om du anser att kliniken bryter mot riktlinjer eller regler. De har strikta regler att förhålla sig till efter att de varit med i upphandlingen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *