Elektriker

Exempel på uppdragsbeskrivningar när du ska anlita elektriker

Om du ska anlita en elektriker är det bra att ha väl utformad uppdragsbeskrivning. Om du, på ett detaljerat sätt, kan beskriva uppdraget, så ökar du chansen för att en elektriker kan svar direkt med en offert. Det här är särskilt eftersträvansvärt om du använder en offertförmedlare. Genom att förse förmedlaren med en tillräckligt precis uppdragsbeskrivning, kan du enklare jämföra offerterna du får som svar.

Om informationen är knapphändig kommer de som svarar på uppdragsförfrågan att behöva göra en hel del antaganden. Eftersom firmornas antaganden kan skilja sig åt något, blir det svårt att jämföra de offerter som du får in. Med en god uppdragsbeskrivning kan du dra nytta av kraften som kommer med att jämföra – nämligen att kunna anlita den firma som verkar bäst just för dig och som har det rimligaste priset.

Vad bör finnas med?

Använder du en offerttjänst så brukar det finnas färdiga fält där du fyller i kontaktuppgifter, om du är privatperson eller företag, när arbetet ska utföras och vilken fastighetstyp det gäller. Sedan finns också ett öppet fält där du behöver beskriva uppdraget så gott som möjligt. Ska du anlita en elektriker i Gävle skulle det till exempel kunna se ut såhär:

Hej!

Jag behöver hjälp av en elektriker i Gävle att köpa in korrekt stickkontakt till en ny spishäll. Jag behöver hjälp med montering av den. Jag bifogar en bild på vägguttaget och kontakten till min förra spishäll. I elskåpet kan jag se att det finns 3x16A draget till uttaget, men jag är osäker på hur ledningarna ska kopplas. Önskar hjälp av duktig elektriker i Gävle så snart som möjligt.

Alltså: ta med all information som du känner till kring projektet. Det är bättre att vara för detaljerad än att lämna ute saker, även om vissa detaljer kan kännas onödiga eller överflödiga. Som lekman kan det stundtals givetvis vara svårt att ge firmorna all den information som behövs, men genom att göra det så detaljerat som du kan, så ökar du också chansen för att få tillbaka mer precisa offerter som kan ställas mot varandra. Annars finns risken att vidare kommunikation krävs med samtliga firmor för att de ska kunna ge ett bra prisförslag – och då är processen plötsligt inte lika smidig längre.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *