Personlig assistans

För den som arbetar inom personlig assistans, som just personlig assistent, innebär yrket inte helt sällan arbete förlagt under dygnets alla timmar. Det kan givetvis skilja sig beroende på brukarnas behov men att arbeta endast dagtid under måndag till fredag är inte särskilt vanligt även om det förekommer.

Med dessa så kallade obekväma arbetstider kommer också lite extra klirr i kassan, i form av ob-ersättning. Här kan du läsa mer om arbetstider och hur ersättningen generellt ser ut för den som arbetar i branschen. Ser mer om personlig assistans på assistansförmedling.se.

Varierande arbetstider inom assistanssektorn

Personlig assistans kan ske dygnet runt och det finns många brukare som också har behov av det. Med dygnet-runt assistans finns en eller flera assistenter på plats under dygnets alla timmar, även under natten, och det är något man får räkna med om man vill arbeta inom just personlig assistans.

När det gäller nattjobb förekommer både vaken och sovande natt och allt beror såklart på brukarens behov. Vid sovande natt är det inte ovanligt att assistenten arbetar ett helt dygn, medan man vid vaken natt i regel kommer på kvällen och går hem på morgonen.

Dags-, och kvällsarbete är också vanligt lika väl som arbete på helger och storhelger. Generellt finns ett rullande grundschema där brukarens alla timmar är fördelade. Eftersom behovet och ersättningen kan förändras över tid så kan även schemat behöva förändras – att arbeta inom personlig assistans kräver alltså en del flexibilitet.

Exempel:
Låt säga att du ska börja arbeta som personlig assistent hos en brukare som är beviljad assistans dygnet runt. Då kanske du börjar din vecka med att jobba två dagspass mellan kl 8-16. Därefter har du en ledig dag, för att sedan börja jobba igen kl 11 på torsdagen. Du jobbar då till klockan 21 då nattpersonalen kommer och när helgen är kommen är det din tur att jobba natt mellan kl 21-08 under hela helgen.

Ob-ersättning inom personlig assistans

Eftersom man inom personlig assistans arbetar både kvällar, nätter och helger får man ersättning för ob – obekväm arbetstid. Exakt vad summorna ligger på kan skilja sig beroende på olika kollektivavtal, men ser ut ungefär enligt följande:

  • Vaken natt – gäller från 22.00 – 06.00 och ger ca 45 kronor extra per timme
  • Kväll vardag – gäller mellan 19–22 och ger ca 23 kronor extra per timme
  • Helg – gäller från fredag 19.00 till och med måndag klockan 06.00 och ger ca 55 kronor extra per timme
  • Storhelg (röda dagar) – ger ca 109 kronor extra per timme
Personlig assistans

Är det svårt att byta assistansbolag? Är det uppsägningstid? Hur gör jag? Här är svaren på de vanliga frågorna… Du är inte nöjd med den assistans du får – eller har flyttat till ny stad. Det finns flera orsaker till att vilja byta assistansbolag. Men svårt är det inte.

Är det svårt att byta personlig assistans?

Nej, det är inte svårt att byta assistansbolag. Vet du redan vilket bolag du vill byta till kan du kontakta detta bolag och få hjälp med det administrativa. Eftersom de får en ny kund är de ofta villiga att ta kontakt med ditt tidigare bolag för att hitta en så smidig övergång som möjligt. Vet du inte vilket bolag du vill byta till, bara att du vill ifrån nuvarande bolag, kan assistansförmedlare användas. Dessa företag arbetar som en mellanhand mellan assistansbolagen och de som är beviljade assistans. Du berättar vilka behov du har och förmedlaren hjälper dig att byta assistansbolag till något som möter dina behov. En tjänst som finansieras av de assistansbolag som är med i tjänsten.

Hur fort kan ett byte ske?

Det som främst tar tid är jämförelse av de bolag som finns och att bestämma sig. Har du bestämt dig behövs bara kontakt tas med det nya bolaget och papper skrivas. Sker jämförelse via assistansförmedlare kan man räkna med att bytet är genomfört på ett dygn. Däremot får man komma ihåg uppsägningstiden. Även om avtal är skrivet med det nya bolaget så betyder det inte att de kommer utföra assistansen från och med dagen efter.

Hur lång är uppsägningstiden för assistans?

Uppsägningstiden kan vara olika mellan olika bolag. Många har 3 – 4 veckor men kontrollera alltid detta innan avtal skrivs. Att ha lång uppsägningstid kan ställa till det ordentligt om du inte kommer överens med ditt bolag och vill byta anordnare så fort som möjligt.

Vilket assistansbolag ska jag byta till?

Vad är det du är missnöjd med hos nuvarande bolag? Ta med den erfarenheten när du ska byta assistansbolag och fundera över vilka andra faktorer som väger tungt. Det brukar alltid finnas en fördel att prata med andra som har assistans inom samma region för att få goda referenser. Vill du behålla dina assistenter bör du kontrollera om detta är möjligt hos det bolag du byter till.