Info

3D-visualisering ett viktigt verktyg

3D-visualisering är en visualiseringsmetod som använder 3D-grafik. I denna process används datorer för att skapa en virtuell miljö som påminner om vår verkliga omvärld. 3D-designer innehåller alltså element och egenskaper som är tänkta att efterlikna sina verkliga motsvarigheter. Genom att visualisera fastigheter med hjälp av 3D-grafik kan högupplösta bilder skapas av den virtuella miljön.

Men varför är då 3D-visualisering ett så viktigt verktyg för fastighetsutvecklare?

Billigare och bättre med 3D-visualisering än fotografering

På senare år har det blivit allt vanligare att byggföretag, fastighetsbolag och andra aktörer visualiserar sina projekt med 3D-grafik. Detta har att göra med att det är ett kostnadseffektivt sätt att visa upp en idé eller ett förverkligat projekt för diverse intressenter. Till exempel slipper man som företag anlita fotografer som ska fotografera fastighetsprojekt och på så vis visualisera dessa. Nu räcker det att anlita en leverantör som kan skapa en interaktiv 3D-modell av projektet.

Detta medför flera fördelar för dig som fastighetsutvecklare eller fastighetsbolag:

  • Det är ett kostnadseffektivt sätt att visualisera projekt. Som vi redan har nämnt är en 3D-visualisering ett kostnadseffektivt alternativ till att fotografera lägenheter och andra fastighetsprojekt.
  • Resultatet är bättre och mer interaktivt. En annan fördel med att visualisera fastighetsprojekt i 3D är att detta är ett bättre sätt att göra detta. En 3D-renderad byggnad ser ofta lika bra ut som om den vore fotograferad, om inte bättre. Dessutom är det möjligt att justera designen en aning för att framhäva den bästa vinkeln. Detta istället för att ta om ett foto om så skulle krävas. Till råga på allt är en 3D-rendering mer interaktiv än ett simpelt fotografi.
  • Risken för stora problem längre fram minimeras. Ytterligare en fördel med att visualisera projekt i 3D är att man förebygger problem längre fram. Innan tekniken gjorde det möjligt att rendera och visualisera fastighetsprojekt med hjälp av datorgrafik gjordes allt på ett annat sätt. Arkitekter tog fram tråkiga ritningar i 2D som knappast fick kreativiteten hos betraktaren att flöda. Numera är det dock betydligt enklare att föreställa sig slutresultatet på förhand. Därigenom kan man ofta identifiera och åtgärda eventuella problem innan de uppstår.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *