Konstruktionsritningar

Hitta bygghandlingar och konstruktionsritningar i Stockholm

Hitta bygghandlingar och konstruktionsritningar i Stockholm

Den som vill ha tag på konstruktionsritningar i Stockholm kan få det enkelt genom kommunens hemsida. Det finns i den relativt nya tjänsten e-bygg, där du bland annat hittar tomtkartor och detaljplaner förutom just konstruktionsritningar.

Konstruktionsritningar i Stockholm – så gör du för att hitta dem

Först behöver du logga in på Stockholm kommuns hemsida, till e-bygg, med e-legitimation. Väl inloggad kan du söka under Söka ärenden. I första hand är det bäst att söka på bara diarienummer eller fastighetsbeteckning. Om du inte har någon av de uppgifterna kan du söka på adress. Sedan kan du se alla ritningar i ett ärende.

För att se övriga handlingar i bygglovsärenden behöver du vara på plats på stadsbyggnadsexpeditionen. Där finns datorer som du kan låna, och du kan också få hjälp av personal om så behövs.

Vad kan man hitta i arkiven?

Här finns information om byggärenden ända tillbaka till år 1713. Det finns fastighetsbildningsförrätningar från år 1943 och samtliga diarieförda ärenden från 1997. Den som är nyfiken och intresserad kan hitta mängder av information kring byggärenden här.

Beslutsgrundande konstruktionsritningar och andra handlingar finns enbart för avslutade eller/och arkiverade ärenden. Sedan en kort tid tillbaka skannar man samtliga beslutshandlingar i ärenden som rör bygglov. För att ta del av övriga handlingar krävs ett besök till stadsbyggnadsexpeditionen. Stockholm stad garanterar inte att alla ritningar i ett givet ärende syns på hemsidan. För att vara säker på att se alla tillgängliga dokument krävs ett besök till stadsbyggnadsexpeditionen.

Frågor och svar

  • Vilka handlingar diarieförs i ett givet ärende?

Alla handlingar som kommunen skickar eller får in diarieförs. Det gäller även handlingar som färdigställts eller justerat på annat sätt. Det är dock inte allt som diarieförs – handlingar som kan anses vara av tillfällig eller liten betydelse är exempel på det.

  • Jag ser en PUL-symbol. Vad betyder det?

En PUL-symbol innebär att det finns personuppgifter i dokumentet. Kontakta stadsbyggnadsexpeditionen för mer information.

  • Är alla konstruktionsritningar i Stockholm offentliga?

Som regel är konstruktionsritningar i Stockholm och i övriga Sverige allmänna handlingar, även om det kan finns undantag. Som regel kan du titta på grannens eller andra byggnaders bygglovsritningar om du vill. Att begära ut allmänna handlingar är en del av offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen – och Stockholm stad ska skyndsamt ta fram efterfrågade kopior.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *