Stödinsatser

Att bli beviljad personlig assistans är ett första steg men ganska omgående kommer det säkert att dyka upp frågor och funderingar. En stor fråga är ofta hur man hittar en bra personlig assistent som kan se till ens specifika intressen, behov och önskemål. Detta kan man få hjälp med om man kontaktar en assistansförmedling. I denna text kommer du att kunna läsa mer om vad assistansförmedling är och vad de kan hjälpa till med samt bra och viktiga saker att känna till.

Hur bidrar en assistansförmedling?

En assistansförmedling kan hjälpa till med många olika saker inom området personlig assistans. Speciellt om man är ny inom området, det kanske är första gången man beviljas personlig assistans, så finns det mycket olika saker att fundera på och ta ställning för.

En assistansförmedling kan till exempel hjälpa till med att ge råd och information om hur det fungerar, olika alternativ om hur man beställer eller anordnar assistansen eller få hjälp om man önskar byta assistansbolag. Det viktigaste uppdraget för en assistansförmedling är dock att hjälpa till att personen som är beviljad personlig assistans, finner en personlig assistent som denne trivs med. Personlig assistans kan anordnas på olika sätt: man kan köpa personlig assistans från kommun, privat företag eller brukarkooperativ. Man kan också vara sin egen arbetsgivare eller köpa assistans från ett företag man själv äger.

Hur fungerar assistansförmedling?

Den initiala kontakten sker genom att man själv eller genom någon anhörig eller nära vän kontaktar assistansförmedlaren på något sätt, till exempel genom mejl, kontaktformulär eller telefon, och berättar om sin situation och hur man skulle vilja att den såg ut. Tillsammans med assistansförmedlaren går man igenom sina egna behov, vilka krav man har på bolaget och assistenterna samt önskemål för att på så vis kunna hitta ett assistansbolag som passar den specifika individen. Assistansförmedlaren kommer sedan att leta bland assistansbolagen för att få fram en lista på förslag som skulle kunna passa den assistansberättigade. Därefter träffar man assistansbolagen för att föra en diskussion om vad de kan erbjuda och hur ens personliga assistans skulle se ut. Målet för en assistansförmedling är att finna det rätta bolagen som kan anlitas av den assistansberättigade.

För att finna de assistansbolag som assistansförmedlaren rekommenderar, sker oftast ett grundläggande arbete med att kartlägga och träffa assistansbolagen för att kunden som anlitar bolaget ska kunna vara nöjd och känna sig trygg. Förmedlingen har i många fall träffat ledning, ägare och personal hos assistansbolaget samt utrett och kartläggningar för att få assistansbolag som kan rekommenderas och som är seriösa.

En fråga som säkerligen dyker upp är om det kostar något att anlita en assistansförmedling, och svaret är nej. Oavsett om man tackar nej eller ja till de rekommenderade assistansbolagen som assistansförmedlaren erbjuder tillkommer ingen kostnad och man förbinder sig inte till något, utan man kan se assistansförmedlingen som en hjälp och möjlighet att nå och komma i kontakt med seriösa assistansbolag. Om man väljer en aktör som förmedlaren rekommenderar kan det vara så att de får ersättning därifrån, men det är inget som den enskilde behöver ha koll på. Flera assistansförmedlingar gör också kundundersökningar för att kunna hålla en hög nivå på de rekommenderade assistansbolagen eller på annat sätt ser till att kvalitetssäkra bolagen.

Fördelar med att anlita en assistansförmedling

Som vi skrev i inledningen kan det vara en djungel av frågor som uppkommer när man eller någon i sin närhet har beviljats personlig assistans. Genom att ta kontakt med en assistansförmedling kan man få hjälp med att komma i kontakt med seriösa och bra assistansbolag. Genom att anlita en assistansförmedling slipper man också det rent konkreta genom att sitta och ringa runt eller mejla flera olika bolag.

Exempel på en känd aktör inom personlig assistans finns här.

Fonder

Varje sektor har sitt egna och högst unika språkbruk. För den som inte är insatt i ämnet kan flera termer tyckas svårbegripliga och ologiska. Med en enklare ordlista kan man dock snabbt bilda sig en uppfattning om hur man skall tolka det språk som kan benämnas ekonomispråk. För den som vill ta en djupare del i nyheter och näringsliv finns åtskilliga vinster att göra om man först behärskar orden som används. Annuitetslån, belåningsgrad, effektiv ränta, GDPR och hypotek är alla exempel på terminologi som är vanlig inom ekonomiska domäner.

Lån och amortering

Flera av de begrepp man kan ställas inför handlar om lån. Detta är en av de vanliga ekonomiska relationerna som föreligger mellan banken och kunderna. Kort sagt utgör lån i vidare bemärkelse grunden i de flesta affärer gemene man har med sin bank. Ett lånelöfte innebär som exempel att banken redan gjort en kreditprövning och förbinder sig att godkänna lån för ett visst belopp. Vid husköp är det vanligt att spekulanter initialt begär lånelöfte från banken. På så vis kan man känna till hur mycket man kan få låna och därefter buda på fastigheter man är förtjust i. Lånelöftet är dock inte hugget i sten utan kan förändras beroende på vad för fastighet man är ute efter. Har man turen att få till en affär som understiger marknadsvärdet, kan man försöka kontakta banken igen för att ansöka om ökat utrymme.

Amortering

Om vi fortsätter med huslån som grunden för diskussionen kommer vi snabbt till frågan om amortering. Detta innebär den summa man betalar av på sitt lån månatligen. Det finns en rad krav för hur man skall amortera och beroende på hur mycket man lånat i relation till månadsinkomst, kan kraven om amortering komma att förändras något. I grund och botten kan man hävda att dessa krav är till för att stävja en bubbla som kan röra till det på bomarknaden.

För den som vill sätta sig in i dessa och andra begrepp som förekommer inom finansvärlden, finns via https://www.myloan.se/ordlista/ en bra ordlista att rådfråga. Den går igenom några av de termer man vanligen möter inom såväl bankärenden som i nyheter.

Kontor

Att skapa en ren arbetsmiljö

Ett rent och fräscht kontor ökar både trivsel och produktivitet. Era anställda kan fokusera på sina arbetsuppgifter till 100% när någon annan utför kontorsstädningen i Stockholm och man undviker onödiga konflikter. Självklart vill ni också visa upp ett rent och fräscht kontor när ni har kunder på besök. Det finns många städfirmor som erbjuder kontorsstädning så det brukar vara ganska enkelt att hitta ett företag som motsvarar ens förväntningar. Man kan söka på ”kontorsstädning Stockholm” på internet eller be vänner och bekanta om rekommendationer. Be alltid om referenser, städbranschen i Sverige är väldigt stor så man bör vara lite försiktig så man inte råkar ut för ett oseriöst företag som inte betalar skatt eller har kollektivavtal för sina anställda.

Hur fungerar arbetsprocessen?

När du väl har hittat en städfirma som erbjuder kontorsstädning i Stockholm så gör städfirman ett första besök i era lokaler. Ni går tillsammans igenom lokalerna och städföretaget föreslår ett städschema som lokalvårdarna ska följa. Ni kommer överens om vilken eller vilka dagar som ni vill ha kontoret städat och om ni vill köpa till andra tjänster som fönsterputs eller bevattning av blommor. Du brukar också få en tidsuppskattning så att du vet hur många timmar lokalvårdarna kommer att behöva för att städa ert kontor så du vet hur mycket kontorsstädningen kommer att kosta. Som kund får du möjlighet att ställa alla de frågor som du säkert har. Det kan handla om städpersonalens utbildning, vilka städkemikalier som används och vilken typ av ansvarsförsäkring som finns. Varje företag är unikt och alla har olika behov och önskemål, därför är det så viktigt att du är noga med att kommunicera era krav och förväntningar på kontorsstädningen i Stockholm.

Kontorsstädning när kontoret är stängt?

Det är ganska vanligt att kunder efterfrågar att kontorsstädningen sker när kontoret är stängt. Det är ganska svårt att föreställa sig att ha en eller flera lokalvårdare som går omkring och dammsuger kontorslokalerna samtidigt som de anställda ska försöka koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. Ofta är de flesta städfirmor flexibla när det gäller de dagar och tider som ni vill ha kontorsstädningen utförd. De brukar kunna komma tidigt på morgonen innan de anställda har kommit till jobbet eller sent på kvällen efter att de anställda har gått hem. Det gäller att du hittar en städfirma som du kan lita på eftersom du måste ge ut nycklarna till kontoret om de ska utföra städningen när ni inte är där.

IT-Teknik

Stora företag har oftast en, eller ett par, personer som sitter i ”växeln”. Personer som kan ta inkommande samtal och avgöra vilken person som är korrekt att nå beroende på det individuella ärendet. Ett typiskt exempel är hur sjukhusväxeln kan växla vidare samtal till olika avdelningar eller personer beroende på fråga och behov. För små företag är det ofta inte lönsamt att ha liknande funktion då antalet samtal knappast väger upp till att ha en person anställd för enbart detta. Samtidigt vill man inte missa samtal som kommer in från kunder och leverantörer. En smidig lösning är då att beställa en mobilväxel som är anpassad ett litet företag.

Mobilväxel finns i flera olika utföranden och med mängder av funktioner. Generellt är de just indelade utifrån företagens storlek och mindre företag kan därmed direkt välja att bara jämföra de mobila växlar som vänder sig till mot dessa. Det som kännetecknar en mobil växel till företaget är framförallt att man enbart behöver ge ett enda nummer till kunder och leverantörer. Genom automatiska kösystem, omkopplingar och hänvisningar kommer den som ringer att nå en person inom företaget.

Se över behovet!

När funktioner, service och inte minst prisnivå skiljer kraftigt mellan olika mobila växlar bör man först fundera över vilket behov som finns. En väg är att kontakta ett par återförsäljare och låta dem förklara fördelarna med sina växlar. Därmed kan man få en bild över vilka olika funktioner som finns och vilken service som går att få. Det blir då lättare att helt och hållet känna sig trygg i att rätt funktioner valts.

Ett litet företag behöver framförallt grundutbudet som erbjuds med en mobil växel. Det handlar exempelvis om att kunna notera att en telefon inte ska nås under vissa tider och att samtliga samtal därmed skickas vidare till annan personal inom företaget. Det går även att ställa in när på dygnet som ett meddelande bara ska ges och liknande funktioner. Om företaget växer kan ett externt företag anlitas för telefonpassning. Men ett litet företag har mycket sällan detta behov utan klarar sig för det mesta med det billigare alternativet med mobilväxel.

Teknik

Sträckfilm är ett bra val när du vill förpacka varor på ett säkert och ekonomiskt sätt. Det funkar bra både inför frakt och inför förvaring. I denna artikel berättar vi mer om sträckfilm och dess användningsområden.

Vad är sträckfilm

Sträckfilm är ett slags plastfolie. Det utmärker sig för att vara extra hållbart och elastiskt, och därför perfekt för att förpacka varor. Den tillverkas i många olika tjocklekar och storlekar, och kan därför användas för att förpacka föremål av många olika typer och storlekar. Det kan röra sig om allt från höbalar till varor som ska staplas och förvaras på ett lager. I och med utvecklingen blir sträckfilmen dessutom mer och mer hållbar och smidig att använda. Den senaste utvecklingen är sträckfilm med nanoteknik. En av hemligheterna med sträckfilm är just att den är så elastisk. Du sträcker ut den och lindar den runt en vara, och när den sedan återgår till sin ursprungliga längd sluter den väl åt den vara du vill skydda.

Användningsområden för sträckfilm

När du ska frakta föremål eller förvara dem på ett lager är det viktigt att de är ordentligt förpackade så att de skyddas mot eventuella skador. Ett effektivt sätt att skydda varorna är att packa in dem i sträckfilm. Det skyddar varorna från stötar och fall, men även från att damm och smuts letar sig in och förstör varorna. På så vis är varorna i fint skick när de antingen kommer fram efter frakt eller plockas ut i butik från ett lager.

Hur du använder sträckfilm

Sträckfilmen ska sträckas ut ordentligt kring det föremål du vill förpacka, därav namnet. Sträckfilmen kommer då att sluta tätt kring föremålet. Hur du använder sträckfilmen beror dock mycket på hur stor det föremål du behöver förpacka är. Det finns både handsträckfilm och maskinsträckfilm. Handsträckfilm används främst vid förpackning av mindre varor, och den appliceras manuellt. Maskinsträckfilmer används främst vid förpackning av större varor, och appliceras med hjälp av en maskin. Om du ska förpacka matvaror eller andra föremål som behöver ventilering, kan du använda en sträckfilm med hål för ventilering. Utöver dessa typer av sträckfilm finns det även fibersträckfilm, som är extra hållbar men också extra lätt. Denna finns att köpa både som handsträckfilm och som maskinsträckfilm.

Outsourcing

Att ett företag outsourcar vissa uppgifter är inget ovanligt idag. Ibland är det helt enkelt det mest kostnadseffektiva och mest praktiska sättet att lösa ett problem på. Fördelarna är många. Du som står och väger, kan kanske lättare fatta ett beslut efter att du har läst mer om fördelarna. Med det sagt kan det givetvis finnas nackdelar också – men här fokuserar vi mest på det som är bra.

1.    Kostnadseffektivt

Det här är den mest uppenbara fördelen med outsourcing. Att lägga ut uppgifter, som inte kan anses vara en del i företagets kärnverksamhet, kan potentiellt möjliggöra stora besparingar.

Med det sagt behöver billigt inte nödvändigtvis innebära lägre kvalitet. Skillnaderna i löner gör det möjligt att ha en välbetald kundtjänst (till exempel) i en annan del av världen. För dig som bor i Västvärlden är det dock fortfarande stora besparingar som kan göras, samtidigt som det också är en bra affär för företaget du outsourcar till.

2.    Ökad effektivitet

Genom outsourcing kan du få en extern aktör med stor erfarenhet och kompetens inom det område du söker arbetskraft. Även om ni själva skulle ansvara för tjänsten, kan det bli svårt att matcha effektiviteten som mångårig erfarenhet ger. Om företaget du outsourcar till har god kompetens, kunskap och erfarenhet inom området, bäddar det för en lyckad affär för alla parter.

3.    Fokusera på kärnverksamheten

En annan uppenbar fördel som outsourcing ger är att ni kan fokusera på ert företags kärnverksamhet. Att kunna lägga ut vissa uppgifter på andra aktörer gör det möjligt för er att bli ännu bättre på det ni gör. Med besparingarna skapas dessutom ytterligare rum för investeringar.

4.    Arbete dygnet runt

Att det finns stora skillnader i tidszoner kan vara någonting positivt. Outsourcar du till ett land i till exempel Sydostasien, är det många timmar som skiljer. Det här gör det möjligt att ge en uppgift till företaget, som kan jobba på den medan du sover. När du vaknar och går till jobbet nästa morgon är uppgiften redan klar.

Potentiella nackdelar

Samtidigt som det finns många positiva aspekter med outsourcing, finns det givetvis en del negativa saker också. Till exempel:

  • Risk för att exponera känslig information till tredje part.
  • Dolda kostnader i kontrakt.
  • En aktör som arbetar med många olika företag, vilket kan leda till dålig fokus på just dina uppgifter.

 

Marknadsföring

Profilprodukter i marknadsföringen

Många företag använder sig av profilprodukter för att sprida sitt varumärke och locka kunder. En profilprodukt är en produkt som man har använder sig av i vardagen. Exempel på dessa kan vara pennor, muggar, påsar, paraplyer och flaskor. Det som gör det till en profilprodukt är att man trycker ett företags logga på produkten. Inte bara lockar det folk då det är något man ger bort gratis. En annan fördel med profilprodukter är att alla som fått dem nu kommer sprida ert varumärke vart hen än går med produkten.

Hitta rätt profilprodukter för ditt företag

Det finns mängder med profilprodukter att välja emellan. Det man ska tänka på ligger i namnet profilprodukt. Denna produkt kommer fungera som profil för ditt företag och det är därför viktigt att den förmedlar rätt budskap. Om ditt företag har en hållbar framtid/miljöinriktning ger det helt fel intryck att ge bort plastsaker av låg kvalité. Om du jobbar med vatten kan det dock vara snitsigt att ge bort en vattenflaska. Tänk efter noga vad du ska välja som profilprodukt då det kommer vara en bit av ditt företags image. En bra profilprodukt ger ditt företag en positiv känsla, akta dig för baksidan!

Varför man har profilprodukter

Det finns många anledningar till varför företag väljer att använda sig av profilprodukter. Ett exempel är för att eventuella kunder ska ta med sig något fysiskt hem som påminner om företaget. Om du ger kunden en penna kan han minnas företaget i år framöver. Ofta skriver man nummer, namn och email på profilprodukten så att det går att kontakta vid behov. Din profilprodukt fungerar också som ett sätt att ge kunden en känsla av företaget. Varesig det är en lyxig, modern eller annorlunda produkt lämnar det avtryck hos kunden. Använd profilprodukten till din fördel på alla sätt möjliga!

Profilprodukter för mässan

Ett av de tillfällena då profilprodukter används som mest är på mässor. En mässa är en stor samlingsplats eller lokal för olika företag att visa upp sig. Ofta har man mässor med olika teman där företag ställer ut inom samma bransch. Mässor är generellt fulla med kunder som letar efter leverantörer, produkter eller tjänster. På dessa mässor är profilprodukter avgörande. Nästan alla andra företag kommer erbjuda profilprodukter. Det gäller då att erbjuda en profilprodukt som sticker  ut och är något alldeles speciellt. Du vill lämna intryck på dina kunder och detta görs delvis med rätt profilprodukter.

Cyklar

Cyklar och dess priser

På senare år har priserna gått ned rejält på cyklar – även för riktigt bra sådana. Idag finns mängder med riktigt bra modeller som faktiskt inte behöver kosta mer än 5 000 kronor. De summorna kan visa sig när det är en riktigt bra terrängcykel eller racercykel. För den som bara cyklar till jobbet eller runt kvarteret finns betydligt billigare modeller än så att välja mellan.

Racercyklar

Är du sugen på en racercykel? Det går att hitta riktigt bra modeller som inte alls behöver kosta skjortan. Dessa passar utmärkt för dig som vill pröva på, men som kanske inte har som ambition att vinna tävlingar.

Det är framförallt två saker som är viktiga för cykelupplevelsen när det kommer till racercyklar – hjulen och ramen. Det här är inte bara viktigt på racercyklar, men det blir särskilt tydligt just på dem eftersom underlaget känns av väldigt väl.

Ju mer du kan tänka dig att betala, desto bättre hjuluppsättning kan du få på din racercykel. En god hjuluppsättning gör att cykeln känns betydligt roligare och bekvämare att köra. Om du är säker på att du kommer att cykla mycket med racercykeln, rekommenderas det att gå upp lite i pris. Du kommer inte ångra dig på lång sikt.

Terrängcykel

För någon som både vill träna och tävla med sin mountainbike är det bra att gå upp till en prisklass runt 5 000 kronor. Kan man betala ännu mer än så kan man givetvis få en ännu bättre cykel – men någonstans där kan man ligga för att ändå få en bra terrängcykel. Med stor sannolikhet får du en välutrustad cykel som ger mycket glädje och valuta för pengarna.

För att få riktigt bra stötdämpning är det bra att gå upp några tusen i prisklass. Likaså om du vill få ännu bättre bromsar och hjul. Vid det här laget blir också cykeln mer lättviktig, vilket är att föredra av flera skäl. Vill du ha låg vikt, riktigt bra stötdämpning, styva ramar, bra hjul samt god växelprecision bör du räkna med priser på mellan 10 000 – 20 000.

Inbrottslarm

Att installera inbrottslarm hemma kan ha många fördelar. Du kan till exempel åka hemifrån på semester utan att oroa dig. Känslan av att ens hem är skyddat är riktigt skön. Det är den viktigaste platsen i ditt liv och att den är säker är lika viktigt. Inbrottslarm är inte en garanti för inbrott men det kan hindra inbrott förebyggande. Om tjuvarna ändå bryter sig in kan de bli skrämda och stressade under inbrottet. Även om inbrottslarm inte är helt säkert kan det skydda ditt hem till viss del!

Olika typer av inbrottslarm

Det finns flera olika typer av inbrottslarm. Vissa larm är kopplade till en larmcentral med väktare. Dessa larm kostar pengar varje månad. Om något händer kommer larmet skicka en signal till väktarstyrkan som kommer och kollar om det är något som hänt. Det är en fördel att någon kommer dit på plats men det kan ta tid och bli försent. Ett inbrottslarm övervakar du själv med hjälp av mobilen eller datorn. Andra larm är en signal som utlöses vid försök till inbrott. Detta skrämmer ofta bort tjuvarna från platsen! Fördelen med signal är att grannar kan komma ut och se vad som står på och kanske stoppa inbrottet på det sättet.

Andra sätt att skydda sig än inbrottslarm

Det finns många andra sätt att skydda förebyggande mot inbrott. Det gäller oftast att arbeta förebyggande. Om du inte vill installera hemlarm finns det andra saker du kan göra. En av de viktigaste sakerna är att jobba med rutiner. Ett hemlarm kommer inte skydda dig om du lämnat dörrs öppen. Om ett fönster står öppet kan tjuven kliva rätt in utan problem. Se till att ha bra rutiner för att stänga alla fönster och dörrar. Ett annat sätt utöver hemlarm är att ha bra kontakt med grannarna. Bra grannsämja kan skydda ditt hus bättre än ett inbrottslarm i vissa lägen.

Inbrottslarm för din skull

En av de stora anledningarna många väljer att installera inbrottslarm är för sin egen skull. Som man kan läsa i texten ovan finns det inget som garanterar skydd mot inbrott. Ett inbrottslarm kan förvisso vara förebyggande, men det hindrar ingen från att komma in. Det som väljer att installera inbrottslarm gör det i många fall mer för känslan att känna sig skyddad. Att veta att det finns ytterligare en barriär som skyddar ditt hem kan göra en mer avslappnad. På det sättet kan man säga att inbrottslarm också installeras för sin egen skull.

Säkerhet

Villalarm och husdjur – hur fungerar det?

Eftersom de flesta villalarm använder rörelsedetektorer som standard har du som har stora husdjur inte riktigt samma valmöjligheter, men det är ändå fullt möjligt att bygga ihop ett lika funktionellt larm som om du inte haft hund hemma. Du som har katt påverkas förmodligen inte alls. Det finns därför ingen anledning att avstå från att skaffa villalarm för att man har husdjur. Många tror att det är svårt, dyrt eller till och med omöjlig med tanke på rörelsedetektorn, vilket är helt fel. Däremot får man eventuellt anpassa larmet lite. Mer om villalarm med husdjur i hemmet berättar vi i den här texten!

Rörelsedetektorn i villalarmet

För att förstå vad som måste förändras i villalarmet med ett husdjur måste man förstå hur rörelsedetektorer fungerar. Det finns flera olika varianter, men de flesta för villabruk använder en ganska enkel men effektiv konstruktion. Den passiva infraröda detektorn består av en elektronisk sensor som mäter infraröd strålning och känner av förändringar i temperaturen. Egentligen är det alltså inte rörelse den känner av: När en människa eller ett djur passerar detektorn ökar temperaturen från rumstemperatur till kroppstemperatur för att sedan omedelbart minska igen. På så sätt känner den indirekt av att någon eller något rört sig genom rummet. Praktiskt nog är de flesta rörelsedetektorer i villalarmet för hemmabruk anpassade för människor och inte husdjur. Det betyder att mindre husdjur inte sätter igång larmet.  Med ”mindre” brukar gränsen gå mellan 15 kg och 30 kg, men siffran varierar beroende på larmleverantören.

Om man har ett större husdjur kn man få problem. Särskilt när det gäller hundar, katter bör inte kunna sätta igång larmet. Många hundraser som är dock tillräckligt stora för att rörelsedetektorn ska lösa ut, men det finns lösningar även i det fallet.

Alternativen

Har du en stor hund som kommer att befinna sig i rörelsedetektorn synfält när du inte är hemma är alternativet att helt enkelt byta ut rörelsedetektorn mot en eller flera andra detektorer. Med fler magnetkontakter säkrar man upp alla fönster eller dörrar där det går att ta sig in i huset eller lägenheten och på så sätt eliminerar behovet av en rörelsedetektor. Ett annat alternativ är en glaskrossdetektor, som fyller precis samma funktion som magnetkontakterna. Den kostar mer än en magnetkontakt men kompenserar med att den känner av glaskross och därigenom täcker in ett helt rum och om någon kommer in via fönstren.